Under strecket

Idag har det kommit ett nytt streck på startsidan. Och under detta streck kommer att finnas information av sådan karaktär som inte ingår i sidans huvudbudskap, utan är mer av information om sidan som sådan.

Först ligger – för tillfället – en redogörelse av sidans integritetspolicy därefter följer en enkel presentation av mig och mitt syfte med sidan – en enkel programförklaring.