I form

NU… börjar sidan bli färdig så jag kan börja skriva inlägg under respektive del. När jag kommit så lång, att det finns ett inlägg under varje del, är tanken (nu) att jag skall ta bort denna informations bit, som egentligen bara fungerat som info om vad som händer under uppbyggnadsskedet av sidan.