Att hitta i Bibeln

Bibeln är i grunden en samling av olika böcker, med två huvuddelar, Gamla Testamentet (GT) och Nya Testamentet (NT). Att enkelt hitta en viss utvald text är viktigt, för att följa med i resonemang och förklaringar. 

GT innehåller 39 böcker och NT 27. (Dessutom finns i vissa Biblar något som kallas Apokryferna.) Skiljelinjen mellan GT och NT går vid tiden före Jesu Kristi födelse. GTs senaste bok skrevs ca 160 år före Kristi födelse  och NTs äldsta någon gång ca 40 efter Kristi födelse – alltså med ca 200 års mellanrum.

Varje bok har ett eget namn, kapitelindelning och versindelning. Kapitel och versindelning gjordes under två skilda perioder på  1200-talet, resp 1500-talet (e.Kr).

Förutom namn, kan en bok också ha ett nummer före namnet. GTs första böcker heter (engelska innom parentes):

Första Moseboken  – 1 Mos – (Genesis)
Andra Moseboken – 2 Mos – (Exodus)
Tredje Moseboken – 3 Mos – (Leviticus)
Fjärde Moseboken – 4 Mos – (Numbers)
Femte Moseboken – 5 Mos – (Deuteronomy)

Dessa böcker har som du ser, helt andra namn i de engelska Biblarna. Övriga böcker är mer direkt översättbara.

En bok, Juda brev, är så kort att den  bara har versindelning.

 

Bibelns böcker med förkortningar

En lista över GTs och NTs böcker, med förkortningar, hittar du HÄR.
Den är är i pdf-format och enkel att skriva ut eller spara som separat fil.

 

Hänvisningar förstår man så här

  • Första Mosebokens, tredje kapitel och vers sju blir förkortat: 1 Mos 3:8
  • Johannes evangeliums, tredje kapitel och vers sexton blir: Joh 3:16
  • Judas brev vers 4 blir bara Jud v. 4

Om man vill hänvisa till flera verser sätter man ett streck mellan verserna ex: Apg 4:13-20. Man kan också göra en längre hänvisning, ex. Matt 9:35 – 10:4. Det förekommer också att man skriver ex Mark 6:7f. Detta betyder då fortsättningen, från Mark 6:7, till styckets slut, dvs Mark 6:7-13.

Observera att runt namnet Johannes förekommer flera böcker.

Johannes evangelium: Joh x:x
Johannes (tre) brev: 1 Joh x:x , 2 Joh x:x och 3 Joh x:x
Johannes uppenbarelse eller Uppenbarelseboken: Upp x:x

Man vet idag inte med säkerhet om det är samma Johannes som skrivit dessa böcker eller olika. Samma gäller även andra böcker, där hänvisning saknas till vem författaren är, ex Apostlagärningarna (troligen Lukas) och Hebreerbrevet (ev Paulus). Därför räknar man att det är cirka 35 olika författare till Bibelns 66 böcker.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *