Kristen glädje

“För övrigt, mina bröder, gläd er i Herren!” (Fil 3:1)

“… gläd er över att era namn är skrivna i himlen.” (Luk 10:20)

“Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. (Gal 5:22-23)

“Var glada i hoppet, tåliga i lidandet, uthålliga i bönen.” (Rom 12:12)

Ett av de många genomgående beskrivningarna av en kristens livshållning är glädje: “Var glada…!” “Gläd er…!”

Kristen glädje bygger inte på återkommande aha-upplevelser eller tveksamma andliga manifestationer, där människor fälls till golvet, ligger som döda, krälar som insekter, ringlar som ormar, utstöter omänskliga ljud osv.  Guds Ord uppmanar oss att glädjas i det faktum att våra namn är skrivna i himmelen, att vi får kalla oss Guds barn.

Detta kan självklart skapa sanna upplevelser av stark, stilla och förtätad Gudsnärvaro: Tack Gud för dessa stunder!  Men det handlar om mycket mer än känslomässigt välbefinnande – det handlar djupast om ett livsval: Jag är!… mitt i allt jag går igenom, tacksam att jag får vara ett Guds barn.

Den tacksamheten är grunden för den kristna människans glädje. Inte känslor, inte omstädnigheter, inte upplevelser. Känslor kan spela oss spratt, omständigheter kan snabbt förändras, upplevelser kan vara till vår styrka, men också försätta oss i tvivel – särskilt om det andliga lyckorus vi kanske söker uteblir…

Den djupa glädjen, som inte bygger på sådant som kan förgå, utan på Guds nåd, den gäldjen består och bär genom allt.

På den plattformen, får jag bygga livets processande med mig. Livet kan då gör vad det vill, men aldrig ta från mig min djupaste glädje – till den får jag återvända, i den får jag vila.

Vi behöver, som barn till Gud (och jag upplever att detta är en profetisk hälsning inför framtiden)  ta till oss, ja öva oss i att: Befästa vår glädje i Herren! Glädjas oss i, att vi inte förgås med det jordiska utan består – genom Hans nåd – i det himmelska.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *