Kristen tro vs annan (1)

Inledning

Det är inte utan anledning som kristendom och kristna har “krist…” – från Kristus – som förled. “krist…” blir både en beskrivning och en bekännelse: Vår tro bygger på att Jesus Kristus är Guds Son och vad detta innebär…

Jag kommer i dessa inlägg – under rubriken ovan – inte att varna för, eller kritisera andra religioner, utan särskilja “kristen tro vs annan”. I detta kommer du förhoppningsvis se en så tydlig skillnad, att du inser att dagens synkretistiska tanke – att jämställa eller kokaihop kristen tro med annan religion – inte är Bibliskt förankringsbar. Detta är en både populistisk och antikristlig tanke, framvuxen ur ett fördunklande av Guds Ords budskap, omfamnad av en tidstypisk och politiskt korrekt anda.

Kristendom, islam och judendom

Religioner har ofta en sak gemensam – de berättar om människans ursprung, livets mening och dödens innebörd. I detta ingår också ofta läror om hela universums och jordens tillkommelse och kommande upplösning.

Med denna korta och ofullständigt beskrivning av begreppet “religion”, kan man alltså säga att även ateism och vetenskap är religioner. Varken ateism eller vetenskap har till begreppen ovan några bevis att lägga fram. BigBang-teorin är en teori! Vad var före, vad blir efter, vad är utanför universum… De “vetenskapligt” uppbyggda lärosatser bygger på antaganden – en form av religion – ett trosmässigt förhållande till det vi inte orubbligt kan bevisa.

Men när vi allmänt talar om religion, är det dock oftast så att vi avser tron på en eller flera gudar eller ospecificerade kraft/krafter, makt/makter – “någon där uppe…”.

Man kan självklart söka – och hitta – gemensamma nämnare mellan många olika religioner. Kristendom, judendom och islam tillhör alla den typ av religioner som är monoteistiska. Med detta avser man religioner som tror på en Gud, inte flera. Dessa tre religioner har även en någorlunda gemensam berättelse avseende ursprung och historia fram till Abraham – de kallas därför abrahamitiska. Vid Abraham sker en splittring i judendom (inklusive kristendom) och islam. Och senare sker också en form av delning, som föder kristendomen, medan judendom förblir judendom.

Kristen tro förnekar inte den judiska heliga skriften. Den bygger vidare på den med Nya Testamentet och skiljer det (volymmässigt) från den förra, som i den kristna Bibeln kallas Gamla Testamentet – inte pga av värde, utan enbart pga av ålder.

I denna del av “fokus-Jesus” kommer jag fokusera på Jesus Kristus och skillnaden i berättelsen om Honom mellan dessa tre religioner. Jesus, som historisk person, förnekas inte av vare sig muslimer eller judar. Men sin egenskap som Guds Son förnekas Han – både av judendom och islam.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *