Kristen tro vs annan…

… är en liten serie av inlägg som kommer att se på den väsentliga skillnaden mellan judendom, islam och kristendom – Jesus Kristus.

Avsikten är inte att underblåsa religionsstrider, men att lyfta fram de faktiska skillnaderna. Dessa är så pass markanta och än mer viktiga… att man omöjligt – med Guds Ord som rättesnöre – kan för fram tankar som förleder människor att tro att det gör det samma, om man tror på Allah eller Gud.

När någon/några – om så biskopar och påvar – argumenterar för detta, bör de med all rätta betraktas som andliga förförare och vilseledare!

Många av oss kristna behöver i dag väckas på nytt inför Jesus Kristus, förstå vad vi tror på och slå vakt om vad Guds Ord lär. Annars kommer vi se en stor svensk brudeskara falla på mållinjen, pga förledarnas religiöst flummiga och humanistiskt vackra ordvalser.

Här handlar det inte om tillfällig förförande andlig känsloberusning eller om värnandet av kristen tro som någon tynande kultur. Det handlar om att veta vem vi tror på – och varför. För vår egen och andras dagliga och levande relation med Gud, och för evigheten – som vi alla går för att möta.

Första inlägget i serien hittar du här.

Två nya inlägg tillagda

“Glädjen och tvivlen”, under Nyfrälst – 2019.05.07
Om hur man kan uppleva närmaste tiden efter att man blivit frälst.

“Vem är Jesus”, under Intresserad – 2019.05.18
En presentation av vem Jesus är, med utgångspunkt från Bibelns text.

I form

NU… börjar sidan bli färdig så jag kan börja skriva inlägg under respektive del. När jag kommit så lång, att det finns ett inlägg under varje del, är tanken (nu) att jag skall ta bort denna informations bit, som egentligen bara fungerat som info om vad som händer under uppbyggnadsskedet av sidan.

“Försköning”

I dag ägnar jag lite tid åt att formge sidan, en mycket enkel “försköning” som på intet sätt skall störa – hoppas jag – men ge sidan lite ton och samtidigt vara rogivande.

Bakgrunden, som svagt lyser igenom, är ett foto av en klase körsbärsblommor, tagen vid Jättadalen, Öglunda, Västergötland, den 30 april 2019. I original ser den ut så här:

 

Banner

I dag har det blivit mer info om integritet. “Din integritet” har uppdaterats och ett banner längst upp på sidan har lagts till. Detta banner uppmanar dig som besökare att läsa om integritet och hur besök på denna sida påverkar din integritet.

“Banner” är en litet informations eller anons ruta/sträng. Här är den grå med vit text och placerads längst upp på sidan. Den försvinner när du klickat på “Ok”- knappen, men repeteras senast var sjätte månad.

Under strecket

Idag har det kommit ett nytt streck på startsidan. Och under detta streck kommer att finnas information av sådan karaktär som inte ingår i sidans huvudbudskap, utan är mer av information om sidan som sådan.

Först ligger – för tillfället – en redogörelse av sidans integritetspolicy därefter följer en enkel presentation av mig och mitt syfte med sidan – en enkel programförklaring.