Intresserad av kristen tro – introduktion

Att börja en introduktion till kristen tro med att redovisa siffror – nationellt och internationellt – upplever jag ganska meningslöst. Man blir inte på djupet religiös åt ett visst håll bara för att si eller så många andra är det, man blir det för att det i hjärtat känns rätt och naturligt. Och hur många tillhör förövrigt en viss religion pga av tradition och etnicitet och hur många gör det pga av egen övertygelse. Nej, att med statistik försöka framhålla en viss tros överlägsenhet är inte hållbar väg.

Nej, vi lämnar siffrorna därhän. Min berättelse om kristen tro handlar inte om religioner, inte om kyrkofamiljer typ katolicism, protestantism eller frikyrkorörelser, inte om ekumenik men självklart inte heller inte om sekterism. Min berättelse, om kristen tro, handlar om ett förhållande, ett specifikt förhållande  – mellan dig och Gud, genom Jesu Kristus.

Med denna del av “fokus-Jesus”, vill jag försöka svara på och förklara vad jag tror kan vara en intresserad, nyfiken, längtande människas frågor kring vem Jesus Kristus är och vad Han betyder – grunden för den kristna tron.