Presentation

Jag heter: Bertil Rosenius, är före detta elektriker och nu mera pensionär. Jag kom till tron i samband med att jag konfirmerades – våren 1968 – bl.a. genom Sv.Kyrkans undervisning. Jag är döpt som barn, men beslöt att låta mig döpas på nytt som vuxen och medveten, något åt senare.

Jag försöker driva denna sida då jag menar att vittnesbördet om Jesus Kristus är både grundläggande och bärande för kristen tro. Jag tror inte på kyrkosystem eller “läror”, dessa kan möjligen – med ödmjukhet och försiktighet – vara tjänare och redskap för vittnesbördet. Men jag gläds åt den enkla kristna gemenskapen, där vittnesbördet får växa i kraft av Anden.

Du kan kontakta mig via: bertil.rosenius@ikristus.se